Om Haalogalandavis.no

Velkommen til vår finansportal! Her kan du følge med på utviklingen og trender i markedet. Vi har fokus på hele finansnæringen, og rapporterer om en rekke tema.

Nyheter om aksjemarkedet er en del av vår kjernevirksomhet. Vi følger med på Oslo Børs, og noen utvalgte utenlandske markeder. Målet er at vi skal kunne by på spennende nyheter med jevne mellomrom.

I tillegg har vi et spesielt fokus på banknæringen. Vi skriver blant annet om lån, sparing og aksjefond. Vi ønsker å fremstille hovedlinjene, og vise hvordan bransjen utvikler seg over tid.

Denne portalen er drevet av frivillige med bakgrunn fra bank og forsikring. Dette påvirker selvsagt vår kapasitet, og vi kan derfor ikke garantere ferske nyheter hver eneste dag. Vår målsetning er likevel at vi skal øke publiseringstempoet i tiden som kommer. Forhåpentligvis kan vi være en motvekt til tradisjonelle medier som fokuserer altfor lite på hva som rører seg i bransjen. Hos oss vil du finne mer dyptgående saker som fokuserer på finansnæringen.