Så kjempesprekken før Stortingsbehandlingen!

Så kjempesprekken før Stortingsbehandlingen!

Harstadordfører Marianne Bremnes er leder av styringsgruppa for Harstadpakken.

Kuttliste i Harstadpakken laget allerede i 20130