To nye fotgjengere utnevnt

En i Balsford,og en i Salangen0