Stridsvogner etter E10 og E6

Stridsvogner etter E10 og E6

FOTO: Mats Grimsæth/Forsvaret

Beredskapsøvelse i Brigade Nord0