Spanjolene fikk tunneldrivinga

Spanjolene fikk tunneldrivinga

Vedlagt bilde er fra Spania, hvor man har vært og besøkt det spanske jernbaneverket (Adif) for å se på referanseprosjekt som entreprenøren Aldesa har bygget.Deler av lyntogstrekningen Madrid – Galicia ble besøkt, som har en total kostnadsramme på ca 30 mrd NOK Lengste tunnel 28 km, mange broer på flere hundre meter over daler. Kun konvensjonell tunnelsprengningsteknikk ble benyttet (ikke TBM), og til dels gjennom svært utfordrende geologiske forhold og med strenge krav til rystelser pga nærhet til boliger og andre toglinjer.Fra venstre:
Felipe Aas Alvarez, Statens vegvesen
Vegplanlegger Ressurs

Ruben Esrevez, adif
Prosjektdirektør lyntog

Gudmund Løvli, Statens vegvesen
Prosjektleder E6 Alta Vest

Clara Zamorano, adif,
Internasjonal kontakt

Hans-Arne Haugland, Statens vegvesen
Prosjektleder Harstadpakken

Entreprenørselskapet Aldesa får tildelt oppdraget med å lage tunnelen gjennom Harstadåsen.0