Slukket selv mens brannnvesenet var på vei

Slukket selv mens brannnvesenet var på vei

Brann i brakkeriggen

Brann i brakkerigg ved Seaworks.0