Slik unngår du å bli husverten til disse!

Slik unngår du å bli husverten til disse!

Her er to som har kommet seg inn via kloakkrøret.Illustrasjon

Slik unngår du å bli husverten tid disse!0