Helesgevinst i mat til rett tid

Helesgevinst i mat til rett tid

Jarle Larssen FOTO: Inge Bjørn Hansen

Eldrerådet ønsker å komme feil—og eller underernæring på sykehjemmene til livs.0