Grensesprengende samarbeid mellom Norge og Russland

Grensesprengende samarbeid mellom Norge og Russland

 

Utveksler seismiske data fra Barentshavet0