Fortvilte enslige unge asylsøkere med markering

Fortvilte enslige unge asylsøkere med markering

Kraftfull markering fra unge asylsøkere

Vil ikke sendes tilbake til krig.0