Slik bygger de Johan Sverdrup

Og med det leverandørindustrien.0