– Langtidsplanen gir dårligere beredskap i Troms

– Langtidsplanen gir dårligere beredskap i Troms

Ole B. Sæverud,Politimester i Troms FOTO: Politiet/Forsvaret

Politimesteren ut mot regjeringen om svekket operativ evne.0