Harstads politikere – kommunestyret – spar lekeplassen vår!

Harstads politikere – kommunestyret – spar lekeplassen vår!

Her er Skjellesvika. Gutten på bildet har lekeplass her. Like utenfor er det bebudet et oppdrettsanlegg. FOTO: Privat

Leserbrev: Oppdrettsanlegg kommer like ved lekeplassen i Skjellesvik.0