Arbeiderpartiets nei til Nord-Norge

Arbeiderpartiets nei til Nord-Norge

FOTO: Stortinget

Kent Gudmundsen ut mot AP i et leserbrev.0