I utakt med folket

I utakt med folket

TROSSER FOLKEVILJEN: Her er de, de tillitsvalgte som bryter tilliten og stemmer mot folkets ønsker den 9. februar. Med noen unntak. Høyre og Frp er mot økt bompengeavgift.

Og kanskje vel så det? Ukens lederartikkel handler om bompenger og folk flests reaksjoner.0