Hva har Kåfjord med festspillene å gjøre?

Hva har Kåfjord med festspillene å gjøre?

Fra Festillåpningen år 2000

LEDER: Det er i nord vi er.Og det var her noen berømte kåfjordinger startet.0