– Vil ordføreren jobbe for at innføringen av nytt rutetilbud skjer i henhold til opprinnelig tidsplan?

– Vil ordføreren jobbe for at innføringen av nytt rutetilbud skjer i henhold til opprinnelig tidsplan?

 

Mustaparta med interpellasjon til kommunestyret.0