Ønsker treningsbane i Kvæfjord

Ønsker treningsbane i Kvæfjord

BORKENES STADION: Det mest omfattende alternativet skissert av Johnni Håndstad innebærer to baner på 400 meter, fire baner på 200 meter, samt fasiliterer til kast og hopp. FOTO: Jostein Holmgren

Kvæfjord IL ønsker at kommunen bygger et mer moderne treningsområde der hvor dagens grusbane befinner seg.0