Lag som Brage Trondenes knuses av moms

Lag som Brage Trondenes knuses av moms

VIL ENDRE LOVEN: Kari-Anne Opsal

Nå vil AP endre loven om momskompensasjon0