HIL mener de klarer dette best selv

HIL mener de klarer dette best selv

 

HIL-styret har behandlet forprosjektet "Toppfotball i Harstad og Hålogaland". Her følger pressemeldingen i sin helhet0