Harstadinvitasjon om felles fotballag forkastet,

Harstadinvitasjon om felles fotballag forkastet,

 

men, Mjølner tar ideen, og satser på et eget lag i Ofoten0