Arctic Race skal sikres til de klarer seg selv

Arctic Race skal sikres til de klarer seg selv

Det ble god stemning på torget da FrPs Per Sandberg slapp nyheten om at ARN skal få hjelp fra regjering og Storting til ås ikre driften videre for arragmentet. Fra venstre Knut Eirik Dybdahl, Per Sandberg, og ordførerkandidat for FrP i Harstad Hanne C.S. Iversen.

– En fantastisk nyhet, sa Knut Erik Dybdhal0