Forbannet på dommeren

Forbannet på dommeren

FOTO: Inge Bjørn Hansen

Mener han som dømte VIF-TIL må ta seg ferie0