Lisens, eller ikke?

Lisens, eller ikke?

 

Analyse av finansieringsmodeller for NRK AS0