Vil ikke la seg lede av en kvinne

Vil ikke la seg lede av en kvinne

Her er ”beviset” læstadianerne legger frem. Ordene de mener er berettigeht å bruke i kampen mot en kvinnelig biskop i Nord-Hålogaland

Læstadianerne i Nord-Troms truer med kollektiv utmeldelse og/eller boikott av kirka0