– Vi ble stemplet som hevngjerrige og løgnere, og beskyldt for å fare med tøv og være fobisk.

Et kraftig avskjedsbrev fra de som gikk av i kveld i Ibestad menighetsråd.0