Velkommen jenter!

Velkommen jenter!

 

Fra og med 1.januar er også kvinner vernepliktige. Betyr det at alle skal avtjene førstegangstjenesten?0