Ungdomselevene på Borkenes protesterer også mot Fylket

Elevrådet ved ungdomsskolen på Borkenes skole protestere sterkt på forslaget om nedlegging av flere utdanningsprogram i vår region.0