Storkommunen Hålogaland

Storkommunen Hålogaland

GRENSE: Slik vil Jardar Jensen at kommunen Hålogaland skal se ut. FOTO: Illustrasjonsfoto

Jardar Jensen vil ha en storkommune som strekker seg fra begge sider av fylkesgrensen fra Narvik til Harstad.0