Stor valgdeltakelse?

Stor valgdeltakelse?

Valgmedarbeiderne på Trondenes hadde organisert valglokalene på en meget god måte. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

På Trondenes hadde de følelsen av at det kommer til å bli en høy valgdeltakelse i år.0