"Stenger" Salangen i protest

Elever ved Sjøvagan VGS oppfordrer næringslivet til å stenge av en time i morgen for å møte fylkesråden for utdanning.FOTO: Sjøvegan VGS

Elevrådet ved Sjøvegan videregående skole ber næringslivet i Salangen om hjelp til en ny protestmarkering mot skolenedlegging.0