SP inne, to til Høyre, to til AP

SP inne, to til Høyre, to til AP

 

Foreløpig resultat for Troms viser at Per Willy Amundsen Frp er ute av Stortinget.0