Sentrumsplanen er endelig i rute

Sentrumsplanen er endelig i rute

TØFF FRAMTID: Prosjektleder Lars Andre Uttakleiv har mye jobb foran seg, men vil byens eget beste. FOTO: Gøran Gimsøy

Sommeren 2015 kan sentrumsplan være en realitet.0