Nils Johan Holte sjef for spesialstyrkene

Nils Johan Holte sjef for spesialstyrkene

FOTO: Torgeir Haugaard, FMS

Nils Johan Holte ble i statsråd tidligere i desember utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker blir en ny avdeling som opprettes 1. januar 2014.0