Menneskelige hensyn, eller?

Menneskelige hensyn, eller?

 

Også stortingsrepresentant Martin Henriksen med spørsmål til justisministeren om praksisen rundt utsendelse av barn0