Innvandring på kreditt

En ytring fra Kristan Eilertsen etter Venstres landsmøte i Tromsø0