– Fylkets fremste rolle er å ivareta regional utvikling i HELE Troms

Venstre krever lik rett til utdanning for ungdom i Sør-Troms0