– Bendiks bommer! Jeg forventet et mer korrekt innspill fra han!

– Bendiks bommer! Jeg forventet et mer korrekt innspill fra han!

Fylkesråd Pia Svendsgaard gir tilsvar til Bendiks Harald Arnesen.

Fylkesråd Pia Svendsgaard svarer partikollega Bendiks Harald Arnesen0