Lær av TK-skandalen!

Lær av TK-skandalen!

Ordfører i Ibestad kommune Dag Sigurd Brustind ønsker ett nytt ”profesjonelt” styre i Hålogaland Kraft uten politikere for å unngå den skandalen som utspant seg i Troms Kraft.

Nå ønsker han "fagfolk" i Halågaland Kraft sitt styre.0