Går inn for brakkerigg som skole

Går inn for brakkerigg som skole

Her er brakkeriggen som nå er ønsket som undervisningslokale i stedet for Ervikskolen.

Høyre vil ha "riggsaken" opp som ekstrasak allerede torsdag



0