Krever svar om Bergsodden

Krever svar om Bergsodden

Hanne C.S. Iversen krever svar rundt det som er fremsatt av påstander om nye Bergsodden sykehjem

Det nye sykehjemmet mottar massiv kritikk. Nå krever Frp og Hanne C.S. Iversen en redegjøring0