Kommenterer ikke lekkasjer om Harstads forsvarsfremtid

Kommenterer ikke lekkasjer om Harstads forsvarsfremtid

Geir-Inge Sivertsen, fylkesleder Troms Høyre:

Høyrlederen i Troms ber om samarbeid for å få de beste løsningene.0