– Innenfor disse veggene kan de spare 15 mill. bare på å "effektivisere i eget reir"

– Innenfor disse veggene kan de spare 15 mill. bare på å

Troms Fylkeshus

Hvis Troms fylkeskommune hadde gjort som Nordland kunne de bare innen utdanningsetaten spart 15 millioner i året,.0