Ingen økt halleie. Det skal settes opp ladestajoner for bil.

Økonomiutvalget har lagt frem sin innstilling.0