– Ikke meningen å slette innlegg

– Ikke meningen å slette innlegg

BEKLAGER: Ukyndighet med Facebook er årsaken til at biskopen har greid å slette kritiske innlegg om Gelius. Han skulle lagre dem for å senere studere hva folket sier i Geliussaken. FOTO: Kirken Den Norske

Biskop Per Oskar Kjølaas beklager at innlegg er slettet på hans facebookside.0