Her er hele samarbeidsavtalen

Avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre0