Fylkesordføreren starter sonderingene

Fylkesordføreren starter sonderingene

Fylkesordfører Knut Werner Hansen(AP) har motatt "oppsigelsen" fra partifelle Pia Svendsgaard, og starter nå arbeidet med å finnene rstattere både for Pia og de andrefylkesrådene.

Står i spissen for arbeidet med å finne ny fylkesrådseder0