Den nye lederen av ungdommens fylkesting

Den nye lederen av ungdommens fylkesting

LEDER: Marius Brun Hansen fra Harstad er nyvalgt leder i Ungdommens fylkesting. FOTO: Ungdommens hus

Marius Brun Hansen er valgt som leder av Ungdommens fylkesting.0