Bekreftet: «For Sjøforsvaret forsvinner etter alt å dømme Sortland, Trondenes og Harstad syd»

Bekreftet: «For Sjøforsvaret forsvinner etter alt å dømme Sortland, Trondenes og Harstad syd»

 

Nettsiden aldrimer.no offentliggjør forsvassjefens versjon.0