Avventer endelig resultat

Avventer endelig resultat

Varordfører i Harstad Jan Fjellstad, Venstre

Jan Fjellstad i Harstad Venstre vil ikke forskuttere kritikk av moderpartites budsjettforhandlinger. Fylkeslederen i Østfold derimot, vil melde seg ut av partiet.0